เฉลยคำถามท้ายบทที่ 15
                                                               
 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
                                                          

 

 

 

1. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสสัมพันธ์กับกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระอย่างไร
แนวคำตอบ

2. หนูตัวหนึ่งสร้างสเปิร์มแบบ aBCDE ผสมกับเซลล์ไข่แบบ abcDe จงหาจีโนไทป์ ของลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิ และลูกมีโอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบ อะไรบ้าง
แนวคำตอบ

3.หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตาบอดสี เมื่อแต่งงานกับชายตาปกติ
     3.1 ลูกชายจะมีโอกาสเป็นโรคตาบอดสีหรือไม่
     แนวคำตอบ
     3.2  ลูกสาวจะเป็นโรคตาบอดสีหรือเป็นพาหะ
     แนวคำตอบ

4. ในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ทำได้ยากกว่าในพืช  จงให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด
แนวคำตอบ

5.  ชายคนหนึ่งมีฟันสีน้ำตาล แต่งงานกับหญิงที่มีฟันสีขาว ทั้งคู่มีลูกทั้งหมด 7 คน สี่คนแรกเป็นลูกสาวมีฟันสีน้ำตาลทุกคน สามคนต่อมาเป็นลูกชาย มีฟันสีขาวทุกคน ต่อมาลูกชายทุกคนของหญิงคู่นี้ ไปแต่งงานกับหญิงฟันสีขาว แต่ละครอบครัวมีลูกสาว 2 คน ลูกทุกคนมีฟันสีขาว ส่วนลูกสาวคนหนึ่ง (ก) ในจำนวน 4 คน ของชายหญิงคู่นี้แต่งงานกับชาย (ข) ที่มีฟันสีขาว มีลูกทั้งหมด 4 คน ลูกสาวคนแรกมีฟันสีน้ำตาล  ลูกสาวคนที่ 2 มีฟันสีขาว และลูกชายคนแรกมีฟันสีน้ำตาล ลูกชายคนที่ 2 มีฟันสีขาว

     5.1 จงเขียนพันธุประวัติของครอบครัว นี้
     แนวคำตอบ
     5.2 การถ่ายทอดลักษณะฟันสีน้ำตาล ของคนในครอบครัว ถูกควบคุมด้วยยีนเด่น หรือยีนด้อย และยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมชนิดใด
     แนวคำตอบ
     5.3  ถ้าลูกชายฟันสีน้ำตาลที่เกิดจาก ก. และ ข. ไปแต่งงานกับหญิงฟันสีน้ำตาล ซึ่งพ่อมีฟันสีขาว โอกาสที่จะมีลูกชายฟันสีขาวคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด
     แนวคำตอบ

6. จากการสำรวจลักษณะหนังตา และความสูงของนักเรียนทั้งชั้น ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แล้วนำข้อมูลมาเขียนกราฟ จะได้กราฟดังกราฟ ก. และ กราฟ ข. จากข้อมูลนี้บอกอะไรแก่เราได้บ้าง
แนวคำตอบ

 

7. นาย ก. วางแผนแต่งงานกับ นางสาว ข. แต่นาย ก . ทราบภายหลังว่า ตัวเขาเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย และสามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ แต่ยังไม่ทราบว่านางสาว ข. เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย หรือไม่ นาย ก. ควรวางแผนชีวิตครอบครัวอย่างไร
แนวคำตอบ

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com