เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

วิดีโอเฉลยข้อสอบ O-Net ชีววิทยา ข้อที่ 12

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ12) ปัจจุบัน สัตว์หลายชนิด ได้รับผลกระทบ จากปัญหาสิ่งแวดล้อม หลายประการ เช่น การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการล่าสัตว์ของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และสภาพอากาศ ที่แปรปรวนของโลก เช่น อุณหภูมิ ร้อนจัด หรือหนาวจัด หรือการมีฤดูกาลที่ยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้สัตว์ต้องเผชิญกับสภาพอากาศ ที่แปรปรวนอย่างรุนแรง ซึ่งไม่เหมาะกับการดำรงชีวิต สัตว์บางชนิดจึงหาอาหารได้ยากขึ้น การเจริญเติบโตของเชื้อโรคและปรสัตบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เพิ่มขึ้น ทำให้ประชากรสัตว์บางชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพดังกล่าวได้และลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูล ผลกระทบต่อสัตว์ในข้อใด ที่ไม่ได้เกิดจาก ภาวะโลกร้อน

   1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนพยาธิในปลา เพราะอุณหภูมิของน้ำเพิ่มสูงขึ้น

   2. การสูญพันธุ์ของสิงโตภูเขา เพราะพื้นที่ป่าถูกตัดทำลายจึงถูกล่าได้ง่ายขึ้น

   3. หมีขาวสามารถล่าอาหารได้น้อยลง เพราะมีการละลายของแผ่นน้ำแข็งมากขึ้น

   4. อัตราการรอดของลูกเพนกวินลดลง เพราะแม่เพนกวิน ต้องใช้เวลาในการหาอาหารนานขึ้น

   5. อัตราการตายของกวางเรนเดียร์เพิ่มขึ้น เพราะสภาพอากาศแปรปรวนทำให้หาอาหารยาก

 


คำตอบข้อ 12 )

ตอบ 
       ตัวเลือกที่ ( 2 ) การสูญพันธุ์ของสิงโตภูเขา เพราะพื้นที่ป่าถูกตัดทำลายจึงถูกล่าได้ง่ายขึ้น

 

 
 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

[ ข้อ 1 ] / [ ข้อ 2 ] / [ ข้อ 3 ] / [ ข้อ 4 ]/ [ ข้อ 5 ]/ [ ข้อ 6 ]/ [ ข้อ 7 ]/

 

[ ข้อ 8 ]/ [ ข้อ 9 ]/ [ ข้อ 10 ]/ [ ข้อ 11 ]/ [ ข้อ 12 ]

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::