เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

วิดีโอเฉลยข้อสอบ O-Net ชีววิทยา ข้อที่ 2

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 2) ศึกษาอัตราการคายน้ำของพืชชนิดหนึ่งที่มีขนาด อายุ และได้รับปริมาณแสงเท่ากัน โดยนำพืชใส่ในกระบอกตวงที่มีน้ำ 50 มิลลิลิตร และมีน้ำมัน 5 มิลลิลิตร เททับอยู่ จำนวน 3 ชุดการทดลอง จากนั้น นำชุดการทดลองแต่ละชุดมาทำการทดลอง A และ B ตามลำดับ ดังนี้

การทดลอง A
          นำแต่ละชุดการทดลองไปวางไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่างกัน โดยปัจจัยอื่นๆ เหมือนกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกปริมาตรน้ำที่เหลือในกระบอกตวง

การทดลอง B
         ทำการทดลองซ้ำ โดยนำชุดการทดลองไปวางในบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ เหมือนกับการทดลอง A แต่ปรับอุณหภูมิในทุกชุดการทดลอง ให้สูงขึ้น บันทึกปริมาตรน้ำที่เหลือในกระบอกตวง

ผลการ ทดลองแสดงดังตาราง

ชุดการทดลองที่
ปริมาตรน้ำที่เหลือในกระบอกตวง (มิลลิลิตร)
การทดลอง A
การทดลอง B
1
40
35
2
35
30
3
45
40

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง
   1. ชุดการทดลองที่ 1 มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าชุดการทดลองที่ 2

   2. ชุดการทดลองที่ 1 มีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าชุดการทดลองที่ 3

   3. ชุดการทดลองที่ 3 มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าชุดการทดลองที่ 2

   4. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การคายน้ำของพืชในการทดลอง B มากกว่าการทดลอง A

   5. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การคายน้ำของพืชในการทดลอง B น้อยกว่าการทดลอง A


คำตอบข้อ 2 )

ตอบ 
       ตัวเลือกที่ (4 ) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การคายน้ำของพืชในการทดลอง B มากกว่าการทดลอง A

 

 

 
 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

[ ข้อ 1 ] / [ ข้อ 2 ] / [ ข้อ 3 ] / [ ข้อ 4 ]/ [ ข้อ 5 ]/ [ ข้อ 6 ]/ [ ข้อ 7 ]/

 

[ ข้อ 8 ]/ [ ข้อ 9 ]/ [ ข้อ 10 ]/ [ ข้อ 11 ]/ [ ข้อ 12 ]

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::