เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

วิดีโอเฉลยข้อสอบ O-Net ชีววิทยา ข้อที่ 3

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 3) ชายสุขภาพดีคนหนึ่ง ทำกิจกรรมและอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกัน ดังนี้

   สภาวะ A นั่งทำงาน 2 ชั่วโมง ในห้องที่มีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส โดยมีการดื่มน้ำ
   สภาวะ B เล่นกีฬากลางแจ้ง 2 ชั่งโมง ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการดื่มน้ำ

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลไกของร่างกายในขณะที่ชายคนนี้อยู่ในสภาวะ A และ B
   1. สภาวะ A ทำให้เลือดข้น ต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่หลั่งฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายดูดน้ำกลับ

   2. สภาวะ A ทำให้เลือดเจือจาง ต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายดูดน้ำกลับ

   3. สภาวะ B ทำให้เลือดเจือจาง ต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่หลั่งฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายดูดน้ำกลับ

   4. สภาวะ B ทำให้เลือดเข้มข้น ต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกกระตุ้นให้หลั่่งฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายดูดน้ำกลับ

   5. สภาวะ B ทำให้เลือดเจือจาง ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายดูดน้ำกลับ


คำตอบข้อ 3 )

ตอบ 
       ตัวเลือกที่ (4 ) สภาวะ B ทำให้เลือดเข้มข้น ต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกกระตุ้นให้หลั่่งฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายดูดน้ำกลับ

 

 
 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

[ ข้อ 1 ] / [ ข้อ 2 ] / [ ข้อ 3 ] / [ ข้อ 4 ]/ [ ข้อ 5 ]/ [ ข้อ 6 ]/ [ ข้อ 7 ]/

 

[ ข้อ 8 ]/ [ ข้อ 9 ]/ [ ข้อ 10 ]/ [ ข้อ 11 ]/ [ ข้อ 12 ]

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::

 

 

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ