เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

วิดีโอเฉลยข้อสอบ O-Net ชีววิทยา ข้อที่ 7

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 7) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในข้อใด ที่ทำให้ได้ลูกรุ่นใหม่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ

   1. การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้มีลักษณะใหม่ตามที่ต้องการ

   2. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิโดยการใช้รังสีแกมมา

   3. การคัดเลือกพันธุ์ปลาทับทิมจากการผสมข้ามสายพันธุ์

   4. การตัดต่อยีนของข้าวโพดให้มีความต้านทานต่อเชื้อรา

   5. การโคลนลูกวัวนมโดยใช้เซลล์เต้านมจากวัวนมต้นแบบ

 


คำตอบข้อ 7 )

ตอบ 
       ตัวเลือกที่ ( 5 ) การโคลนลูกวัวนมโดยใช้เซลล์เต้านมจากวัวนมต้นแบบ

 

 
 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

[ ข้อ 1 ] / [ ข้อ 2 ] / [ ข้อ 3 ] / [ ข้อ 4 ]/ [ ข้อ 5 ]/ [ ข้อ 6 ]/ [ ข้อ 7 ]/

 

[ ข้อ 8 ]/ [ ข้อ 9 ]/ [ ข้อ 10 ]/ [ ข้อ 11 ]/ [ ข้อ 12 ]

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::