เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 สอบมีนาคม 2563

วิดีโอเฉลยข้อสอบ O-Net ชีววิทยา ข้อที่ 9

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 9) ผีเสื้อชนิดหนึ่งมีวงจรชีวิตประมาณ 25 วัน ในธรรมชาติสามารถพบผีเสื้อชนิดนี้ได้ 3 สี ได้แก่ ขาว เทา และดำ ซึ่งลักษณะสีของผีเสื้อจะถูกควบคุมด้วยแอลลีล W1 และ W2 โดยจีโนไทป์ของผีเสื้อแต่ละสี แสดงดังตาราง

สีของผีเสื้อ
จีโนไทป์ที่ควบคุมสีของผีเสื้อ
ขาว
W1W1
ดำ
W2W2
เทา
W1W2

การสำรวจประชากรผีเสื้อชนิดนี้ในชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ มีต้นไม้เปลือกสีอ่อนจำนวนมาก พบว่า มีผีเสื้อสีขาวจำนวนมากโดยไม่พบผีเสื้อสีอื่นเลย แต่ในช่วงเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมาพบว่าประชากรผีเสื้อในชุมชนนี้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยในช่วงที่ 1 พบผีเสื้อสีดำจำนวนหนึ่ง ซึ่งอพยพเข้ามาจากชุมชนใกล้เคียง และในช่วงที่ 2 ยังพบผีเสื้อสีขาวจำนวนมาก สีดำเล็กน้อย และพบว่ามีผีเสื้อสีเทาเกิดขึ้นจำนวนเล็กน้อย ส่วนในช่วงที่ 3 พบว่าผีเสื้อสีดำและเทาค่อยๆลดลง จนชุมชนแห่งนี้ มีเพียงผีเสื้อสีขาวเช่นเดิม

จากข้อมูล ข้อใดคือเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุด ที่ทำให้ผีเสื้อสีดำและผีเสื้อสีเทาลดจำนวนลงในช่วงที่ 3

   1. ผีเสื้อสีเทาและสีดำมีวงจรชีวิตสั้นกว่าผีเสื้อสีขาว

   2. การผสมพันธุ์ระหว่างผีเสื้อสีดำและผีเสื้อสีขาวเพิ่มมากขึ้น

   3. แอลลีล W2 มีโอกาสเพิ่มจำนวนในกลุ่มประชากรนี้มากกว่าแอลลีล W1

   4. ผีเสื้อสีดำและสีเทาพรางตัวได้ไม่ดีในสิ่งแวดล้อมนี้จึงถูกล่าได้มากกว่า

   5. ผีเสื้สีเทาที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของผีเสื้อสีขาวและสีดำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นหมัน


คำตอบข้อ 9 )

ตอบ 
       ตัวเลือกที่ ( 4 ) ผีเสื้อสีดำและสีเทาพรางตัวได้ไม่ดีในสิ่งแวดล้อมนี้จึงถูกล่าได้มากกว่า

 

 
 
 
 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

[ ข้อ 1 ] / [ ข้อ 2 ] / [ ข้อ 3 ] / [ ข้อ 4 ]/ [ ข้อ 5 ]/ [ ข้อ 6 ]/ [ ข้อ 7 ]/

 

[ ข้อ 8 ]/ [ ข้อ 9 ]/ [ ข้อ 10 ]/ [ ข้อ 11 ]/ [ ข้อ 12 ]

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::