:: วิจัย (Research)

 

ข้อมูลประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการทำวิจัยเพื่อการศึกษา

    รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์  

   ทฤษฎีการเรียนรู้  

   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้  

    แนวคิดหลักการเกี่ยวกับชุดการสอน

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    >>> ดูข้อมูลทั้งหมด

 

 

::  โครงงานวิทยาศาสตร์

 ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลับหน้าหลัก NaNa-Bio

 
พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::


ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค::