เรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับวิดีโอ

 
 

 

 

[[สงบ สะอาด สว่าง และเป็นมงคล]]

   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

๐วีดีโอที่น่าสนใจอื่นๆ ==>

 
เตรียมประเมิน คศ.3 ด้านที่ 1 , 2 ประวัติและผลงาน ปลากราย (Chitala ornata ) หรือ ตองกราย
เตรียมประเมิน คศ.3 ด้านที่ 1 , 2 รายงานตามหัวข้อประเมิน การกลั่นลำดับส่วน
ปลานานาชนิด ท่อน้ำล่องหน
ก-ฮ พยัชนะไทยทั้ง 44 ตัว น้องกล้วยหอมฝึกท่อง กอ เอ๋ย กอไก่
ฝึกวาดภาพสัตว์อย่างง่าย ทำได้แล้ว 20 วัน 102 $
นิทานเสริมคุณธรรมเรื่อง เจ้าชายน้อย กลับหน้าหลัก
ชมทะเลหมอกยามเช้าที่เขาค้อ  
ดอกลำโพงสวยซ่อนพิษ  
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว(Wat Pha Sorn Kaew)