เรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับวิดีโอ

 
 

 

 

[[ปลาชนิดต่างๆ]]

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

๐วีดีโอที่น่าสนใจอื่นๆ ==>

 
บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม ปลากราย (Chitala ornata ) หรือ ตองกราย
บูชาเทพแห่งโชคลาภและความสำเร็จ การกลั่นลำดับส่วน
พระคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ ท่อน้ำล่องหน
คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ น้องกล้วยหอมฝึกท่อง กอ เอ๋ย กอไก่
เตรียมประเมิน คศ.3 ด้านที่ 1 , 2 ประวัติและผลงาน ทำได้แล้ว 20 วัน 102 $
เตรียมประเมิน คศ.3 ด้านที่ 1 , 2 รายงานตามหัวข้อประเมิน กลับหน้าหลัก
ชมทะเลหมอกยามเช้าที่เขาค้อ  
ดอกลำโพงสวยซ่อนพิษ  
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว(Wat Pha Sorn Kaew)