จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

จิตกับความคิด

 

          :: ทุกคนมีจิตใจ และทุกคนก็ใช้จิตใจเพื่อ คิดเพื่อ สร้างความคิด เป็นเพราะมีความแตกต่าง ระหว่างการมีสำนึกว่า ฉันคิด กับ ฉันสร้างความคิด ถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นนายเหนือจิตใจ และแล้วนั่นหมายความว่าเราก็เป็นนายเหนือความคิด เพราะความคิดเป็นสิ่งสร้างของจิตใจ แต่บ่อยครั้งที่จิตใจกลับตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิด นั่นเป็นเพราะเราหลงลืมว่าเราเป้นายเหนือจิตใจ ของเราดังนั้น เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า…เราคือนายเหนือความคิด