จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

          :: ความคิดเป็นผลผลิตของจิตใจ เมื่อไหร่กันเล่าที่เราคิดหนึ่งนั้นก็คือ เมื่อเราถูกเร้าจากสิ่งภายนอก เช่น เมื่อเราเห็นใครบางคน ได้ยินอะไรบางอย่าง หรือได้กลิ่นหอมของดอกไม้นั่นคือ เมื่อประสาทสัมผัสของร่างกายเปิดรับอะไรเข้ามา จิตใจก็ถูกกระตุ้นให้สร้างความคิด นี่คือรูปแบบของความคิดที่เกิดจากสิ่งเร้า หรือมีตัวกระตุ้นจากภายนอก

          :: อีกประเภทหนึ่ง เป็นการผุดขึ้นจากภายในจากจิตใต้สำนึก ของเรา ที่เก็บข้อมูลประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของเราไว้ เมื่อเราผ่อนคลาย เช่น ตอนนอนหลับ หรือทำสมาธิ ขณะที่จิตสำนึกทำงานน้อยลง จิตใต้สำนึกที่เก็บเรื่องราวต่างๆไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องครอบครัว หรือสิ่งใดที่มันสะสมอยู่ ก็ลอยตัวขึ้นมาในรูปของความคิดในจิตใจ หรือ ในรูปของความฝันในขณะเรานอน และนี้คือวิธีที่ความคิดเกิดขึ้นในจิตใจ