จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

 

          :: ความคิดเปรียบได้กับ เมล็ด ที่เพาะหว่านในจิตใจ เติบโตเป็นความรู้สึก ปรากฏเป็นถ้อยคำ ให้ผลเป็นการกระทำ เป็นนิสัย และบุคลิกภาพของเรา มีคำพูดที่ว่า เราเป็นเช่นที่เราคิดนั่นก็เพราะ ความคิดคือเมล็ดแห่งการกระทำ ดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยการคิดดี และแล้วก็ไม่ยากที่การกระทำดีจะตามมา ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็เชื่อมโยงตรงกับวิธีที่เราคิด อารมณ์และสภาพจิตของเราก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราด้วย เช่นกัน

          :: กรรม มีอยู่ 3 ระดับเริ่มต้นจากกรมที่ละเอียดอ่อนที่สุด นั่นคอการคิด ปรากฏอยู่ในรูปของกระแสจิต หรือคลื่นของความคิด ซึ่งรับรู้ได้ด้วยจิตใจ ระดับต่อมาคือการพูดปรากฏในรูปของเสียงซึ่งรับรู้ได้เป็นถ้อยคำ และระดับที่หยาบที่สุดมองเห็นด้วยตา ปรากฏเป็นท่าทางการแสดงออกทางร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวเป็นกระกระทำ
ดังนั้น ความคิด คือจุดเริ่มต้นของ กรรม เมื่อไหร่ที่ความคิด(เจตนา) กับการกระทำไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็รู้ได้ว่าจะมีความปั่นป่วนบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจ
รู้ได้อย่างไรว่ากรรมที่ทำเป็นกรรมดี

          :: ก่อนการกระทำ คือความคิด เบื้องหลังความคิดคือ ทัศนคติ และเจตนา ด้วยการตรวจสอบสิ่งนี้ก็ทำให้เราพิจารณาได้ว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดี แต่ถ้า กรรมได้ปรากฏขึ้นแล้ว ไม่ว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดี แต่ถ้า กรรมได้ปรากฎขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกระแสจิต คำพูด หรือการแสดงออกทางร่างกาย หากเป็นความสงบในจิตใจ เป็นความสุขภายใน นั่นคือ ผลลัพธ์โดยตรงของกรรมดี ระดับของความพอใจหรือความไม่พอใจของเราและผู้คนรอบข้างก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากกรรมที่เราทำด้วยเช่นกัน