จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

 

 

          ::โกหกก็คือโกหก ถึงแม้ว่าเราจะสามารถแสดงเหตุผลว่ามันเป็น สิ่งถูกต้อง ก็ตาม พลังงานของการโกหกจะอยู่ในรูปของกระแสจิตที่เป็นลบ สิ่งนี้ไม่อาจบิดเบือนไปเป็นอย่างอื่น

          :: หากเรากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายและ การโกหก คือทางเลือกที่ง่ายกว่าที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม แทนการโกหก ขอให้เราส่งกระแสจิตที่ดีให้กับสถานการณ์นั้นๆก่อนล่วงหน้าอยู่อย่างซื่อสัตย์ แล้วผลลัพธ์ ก็จะสะท้อนถึงกรรมที่ถูกต้องของเรา คุณประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนผลประโยชน์ของใครบางคน ความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่เคยได้มาด้วยการคดโกง และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ การมีชัยชนะเหนือจิตใจของตน