จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

กรรมกับผลกรรม

 

 

          :: ผลกระทบของกรรมมีทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว บางครั้งเราก็ไม่สามารถแยกแยะผลแห่งกรรมดีของเราได้จากการมองดูแต่ภายนอก แต่เราสามารถมีประสบการณ์ของความพอใจและความสุขที่เกิดขึ้นภายในได้ในทันที

          :: ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราทำกรรมดี เราจึงไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่กรรมดีจะส่งผลกลับมา แต่ควรจะเป็นว่าเมื่อเราทำดี เราควรจะรู้สึกดีในทันทีที่ได้ทำ

            :: เมล็ดแห่งการกระทำบางอย่างก็ไช้เวลายาวนานกว่าจะออกผล แต่แน่นอนที่ผลจะปรากฏออกมา ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือไม่ดีก็ตาม