จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

สายใยของกรรม

 

 

       :: การแลกเปลี่ยนใดก็ตามที่เป็นไปกับผู้อื่น สิ่งนั้นจะเฝ้าแต่มาอยู่เบื้องหน้าเราอีกครั้ง จนกว่าเราจะให้การตอบแทนของสิ่งที่พวกเขาให้กับเราหรือพวกเขาได้ตอบแทนสิ่งที่เราเคยให้กับพวกเขา

        :: บัญชีกรรมจึงถูกยกยอดมาจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่ง
ดังนั้นหากเรามีคำถามว่า ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดกับฉัน ในเมื่อฉันก็ทำแต่ความดี ก็ให้เราเข้าใจได้เลยว่าต้องมีบางสิ่งจากอดีตที่จำเป็นต้องรับดารสะสาง