จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

 

 

          ๐ บางครั้ง ความคิดของเราก็วนเวียนอยู่กับ บางสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางเรื่องราวที่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ยังทิ้งความทรงจำอันเจ็บปวดเอาไว้ คิดถึงทีไรก็สร้างความทุกข์ ความไม่สบายใจ สิ่งนี้เป็นเหมือนรูรั่ว ที่ทำให้ระดับของพลังงานในเชิงบวกของเราลดต่ำลง

         ๐ วิธีหนึ่งที่เราใช้จัดการกับความรู้สึก ที่ไม่ดีอันเกิดจากวันวาน ของอดีต ก็คือ การให้อภัย บ่อยครั้งเมื่อเรามีความทุกข์หรือความไม่พอใจ เรามักโทษว่าผู้อื่นเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจ แล้วบางทีเราก็เลือกที่จะให้อภัยพวกเขา และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองข้ามเกี่ยวกับการให้อภัย ก็คือ การให้อภัยตนเอง