จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

การสะสางบัญชีกรรม

 

 

         :: สถานการณ์ที่ผู้คนหวาดหวั่นมากที่สุด คือ ความตาย ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่จะตายก่อนวัยอันควร ดูจะเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาสำหรับวันนี้
เมื่อเราเข้าใจว่าวิญญาณได้นำร่างกาย ซึ่งเป็นเหมือน เสื้อผ้าอาภรณ์ มาใช้เพื่อเล่นบทบาทและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บนเวทีชีวิต ในโรงละครโรงใหญ่ ของโลกใบนี้ว่าจะเป็น 2 ปี 10 ปี หรือ 100 ปีก็ตาม วันหนึ่งบทบาทของร่างกายนี้ก็จะจบสิ้นลง นั่นเป็นเวลาที่เราได้เสร็จสิ้นบทบาทของเรา กับเครื่องแต่งกาย หรือร่างกายนั้น เสร็จสิ้นพันธะต่อผู้คน

          :: ในสายสัมพันธ์ ที่เราเคยมีกันมา เป็นเวลาที่เราต้องเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางต่อไป

          :: กรรม คือ ปฏิสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนพลังงาน ในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวัน เราอาจกำลังสะสางบัญชีกรรมหรือกำลังสร้างกรรม

          :: เป็นไปด้วยการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ เบื้องหน้าเราเท่านั้นที่เราจึงจะสามารถให้บัญชีกรรมในอดีตได้รับการสะสางไปได้

           :: การหลบเลี่ยงเป็นเพียงการยืดเวลาของการสะสางบัญชีกรรมออกไป การตอบโต้ด้วยความเป็นลบ คือการสร้างบัญชีกรรมใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีก

           :: ด้วยการสร้างความคิดที่เป็นบวก บนพื้นฐานของความเข้าใจ ทางจิตวิญญาณ และด้วยการส่งกระแสของความรัก เรากำลังทำให้บัญชีกรรมที่เป็นลบนั้นเป็นกลาง

           :: เป็นเพียงเมื่อเราอยู่อย่างมั่นคงเท่านั้น ที่เราจึงจะสามารถสะสางบัญชีกรรมในอดีตได้ ด้วยการคิดในทางลบเราก็เพียงแต่ปลุกเรียกสถานการณ์ที่เป็นลบให้เกิดขึ้น

            :: เราสามารถยกเลิกการกระทำที่เป็นลบ ของเราได้ด้วยการทำ การกระทำที่สูงส่ง และเป็นบุญในเวลานี้ การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสะสางบัญชีกรรมในอดีตเท่านั้น แต่เราจะมีประสบการณ์ของความสงบ และความสุขอีกด้วย