จิตกับความคิด

ความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเกี่ยวโยงกับกรรมอย่างไร

โกหกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถือเป็นกรรมไม่ดี หรือไม่

กรรมกับผลกรรม

ใครคือผู้รับผลของกรรม

สายใยของกรรม

เอาความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้อย่างไร

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม

ความทรงจำที่เลวร้ายในอดีต

การให้อภัยตนเอง

การให้อภัยผู้อื่น

การสะสางบัญชีกรรม

ขอขอบคุณ

 

 

 

ที่มาของบทความ ดี ดี

 

:: B.K.ศุภลักษณ์ ทัดศรี และ ทพญ.อารยา พรายแย้ม
ครูทางจิตวิญญาณของ "บ้านพินทุ"
ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี
มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (ประเทศไทย)