เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                             วิวัฒนาการ

 

 

 

10. จงศึกษาข้อมูลจำนวนของฟอสซิลไทรโลไบท์ที่มีความยาวต่างๆกัน ในชั้นของหินตะกอนที่มีความลึกต่างกัน ดังในตารางข้างล่างนี้

ไทรโลไบท์
ภาพ ไทรโลไบท์

 

ความยาวของฟอสซิล (cm)

จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่พบในชั้นหินที่ลึกไม่มาก (ชั้นหินตื้น)

จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่พบในชั้นหินที่ลึกมาก (ชั้นหินลึก)

3.0

0

0

3.5

0

4

4.0

2

12

4.5

5

18

5.0

12

23

5.5

18

24

6.0

22

23

6.5

24

19

7.0

22

11

7.5

19

6

8.0

13

2

8.5

4

0

9.0

0

0

10.1 จงนำข้อมูลด้านบนมาเขียนเป็นกราฟ

แนวคำตอบ::

 


10.2 ไทรโลไบท์ ที่มีความยาวเท่าใดที่พบมากในชั้นหินตื้น และชั้นหินลึก

แนวคำตอบ::ไทรโลไบท์ ที่พบมากทั้งในชั้นหินตื้น และชั้นหินลึก มีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร

    

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4.กรุงเทพ:สกสค.2556.