เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                             วิวัฒนาการ

 

 

 

9. จงศึกษาภาพและข้อความข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถาม
ภาพข้างล่างนี้เป็นฟอสซิลของหอยโข่ง พบว่าฟสซิลหอยหมาเลข 1 มีอายุมากที่สุดคือ 10 ล้านปีมาแล้ว และฟอสซิลหอยที่มีอายุน้อยที่สุด คือ หอยหมายเลข 10 ซึ่งมีอายุประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว

ถ้านักเรียนเป็นนักชีววิทยา จงเขียนบทความเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้

9.1 หอยเหล่านี้มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

แนวคำตอบ ::
     ลักษณะที่เหมือนกันคือ เปลือกหอยมีลักษณะขดเป็นวงช้อนกันในรูปแบบบันไดเวียนขวา โดยปลายสุดของเปลือก จะยกสูงขึ้น ผิวของเปลือกมีลักษณะนูนเป็นซี่ๆ และมีช่องเปิดของเปลือกเหมือนกัน ลักษณะที่แตกต่างกันคือ จำนวนเกลียวที่ขดซ้อนกัน เป็นวงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เกลียวล่างสุดของเปลือกหมายเลข 1 ,2 และ 3 มีลักษณะเรียบ เปลือกหอยหมายเลข 4 และ 5 เริ่มพบลักษณะคล้ายสายสร้อยไข่มุกเรียงซ้อนกันตามขวางและมีขนาดใหญ่ขึ้นในเปลือกหอยหมายเลข 6 และยาวขึ้นในเปลือกหอยหมายเลข 7 และ 8 และกว้างขึ้นในเปลือกหอยหมายเลข 9 และ 10 ขณะที่รูปทรงของเปลือกหอยเปลี่ยนจากรูปกรวยทรงกลมมาเป็นรูปกรวยทรงสามเหลี่ยม
**** อย่างไรก็ตามคำตอบอาจแตกต่างกันไปตามการวิเคราะห์ของนักเรียน


9.2 จากข้อมูลภาพข้างบนนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการอย่างไร

แนวคำตอบ ::
      จากข้อมูลแสดงให้เห็นลำดับการเกิดวิวัฒนาการ ของหอยอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากเปลือกหอยหมายเลข 1 จนกระทั่งปรากฏเป็นเปลือกหอยหมายเลข 10 ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลานับล้านปี


9.3 ถ้าซากดึกดำบรรพ์ในตัวอย่างหมายเลข 3,4,5 และ 6 ขาดหายไปจากซากดึกดำบรรพ์ที่เหลือ นักเรียนจะสรุปว่าอย่างไร

แนวคำตอบ ::
      ถ้าซากดึกดำบรรพ์ในตัวอย่างหมายเลข 3,4,5 และ 6 ขาดหายไป ซากดึกดำบรรพ์ของหมายเลข 1 และ 2 อาจมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการ ขณะที่ซากดึกดำบรรพ์หอยหมายเลข 7 ,8, 9 และ 10 อาจมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ ที่แตกต่างกันจากฟอสซิลหมายเลข 1 และ 2

 

    

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4.กรุงเทพ:สกสค.2556.