เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                             วิวัฒนาการ

 

 

 

3. การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการคัดเลือกโดยมนุษย์แตกต่างกันอย่างไร

แนวคำตอบ ::
    การคัดเลือกโดยธรรมชาติ เป็นการคัดเลือกสิ่งมีชีวิต ที่มีลักษณะเหมาะสมที่สุด ในสภาพแวดล้อมขณะนั้น ให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงเวลาหลายชั่วรุ่น แต่การคัดเลือกโดยมนุษย์ป็นการคัดเลือกลักษณะของสิ่งมีชีวิตตามความต้องการของมนุษย์ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ของสุนัข เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชั่วเวลาไม่กี่รุ่น

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4.กรุงเทพ:สกสค.2556.