เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                           เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

   1. จงอธิบายว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแตกต่างจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างไรบ้าง

   แนวคำตอบ : เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะต้องมีโครงสร้างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตครบถ้วน และแต่ละเซลล์ จะมีลักษณะเหมือนกัน แต่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น เซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสารออกนอกเซลล์จะมีกอลจิคอมเพล็กซ์ ไมโทคอนเดรีย และเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม มากกว่าเซลล์อื่นๆเป็นต้น

 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1.กรุงเทพ:สกสค.2553.