เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2553สอบกุมภาพันธ์ 2554

 

ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 สอบกุมภาพันธ์ 2554

ข้อ 1 ( 1 )

ข้อ 2 ( 1 )

ข้อ 3 ( 4 )

ข้อ 4 ( 2 )

ข้อ 5 ( 3 )

ข้อ 6 ( 2 )

ข้อ 7 ( 1 )

ข้อ 8 ( 2 )

ข้อ 9 ( 4 )

ข้อ 10 ( 3 )

ข้อ 11 ( 2 )

ข้อ 12 ( 4)

ข้อ 13 ( 1)

ข้อ 14 ( 1)

 

ข้อ 15 ( 2 )

ข้อ 16 ( 4 )

ข้อ 17 ( 4 )

ข้อ 18 ( 3 )

ข้อ 19 ( 3 )

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

ข้อ 1) นาย ก ทำการทดลองโดยนำเนื้อหมูชนิดเดียวกัน น้ำหนักเท่ากันไปแช่ในสารละลายต่างชนิดกัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำมาชั่งน้ำหนักเป็นระยะๆแล้วสรุปความสัมพันธ์ดังกราฟ (O-net 53)

สารละลายในกราฟรูป A B และ C หมายถึงสารใดตามลำดับ

     

      1. น้ำเกลือเข้มข้น 0.85%  น้ำกลั่น   น้ำปลา
      2. น้ำปลา   น้ำกลั่น  น้ำเกลือเข้มข้น 0.85%
      3. น้ำเกลือเข้มข้น 10%  น้ำกลั่น  น้ำปลา
      4. น้ำเกลือเข้มข้น 10%  น้ำปลา  น้ำกลั่น

 


คำตอบข้อ 1 ) ตอบข้อ 1 น้ำเกลือเข้มข้น 0.85%  น้ำกลั่น   น้ำปลา

เหตุผล
กราฟ A เป็นสารละลายไอโซโทนิค (Isotonic solution) คือเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์ในที่นี้คือ น้ำเกลือเข้มข้น 0.85% 
กราฟ B เป็นสารละลายไฮโปโทนิค (Hypotonic solution) เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์ ในที่นี้คือ น้ำกลั่น
กราพ C เป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิค (Hypertonic solution) เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์ ในที่นี้คือ น้ำปลา    

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 2
ก   เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม            ง.   หลอดเลือดขยายตัว
ข.   ลดอัตราเมแทบอลิซึม            จ.   หลอดเลือดหดตัว
ค.   ขนตั้งตรง  เหงื่อไม่ออก          ฉ.  ขนเอนราบ  เหงื่อออกมาก

ข้อ 2) ถ้านายเอ อยู่บนภูกระดึงจังหวัดเลย ในเดือนมกราคม ที่มีอากาศหนาวจัดนายเอควรมีอาการเช่นไร (O-net 53)

       1. ก  ค  และ จ
       2. ข  ง  และ ฉ
       3. ก  ง และ  ฉ
       4. ข  ค และ จ

 


คำตอบข้อ 2 ) ตอบข้อ1.   ก  ค  และ จ

เหตุผล
การปรับตัวของคนเมื่ออยู่ในที่หนาวเย็น อัตราเมตาบอลิซึมจะเพิ่มขึ้น หลอดเลือดจะหดตัว ขนตั้งตรงและเหงื่อไม่ออก ดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดคือ ข้อ 1

 

ข้อ 3) เซลล์ต่อมไร้ท่อ ทำหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมน สำหรับส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะมีออร์กาแนลล์ใดมาก (O-net 53)       

       1. แวคิวโอล
       2. ไลโซโซม
       3. ไมโทคอนเดรีย
       4. ร่างแหเอนโดพลาสซึม

 


คำตอบข้อ 3 ) ตอบข้อ 4.   ร่างแหเอนโดพลาสซึม

เหตุผล
ร่างแหเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาสซึม มี 2 ชนิดคือ แบบผิวขรุขระ กับ แบบผิวเรียบ
 ร่างแหเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน ส่วนร่างแหเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดเรียบทำหน้าที่สังเคราะห์ลิพิด เช่น สารสเตอรอยด์พวกฮอร์โมนเพศ และทำหน้าที่กำจัดสารพิษและเป็นแหล่งสะสมแคลเซียมไอออนในเซลล์ต่างๆ ดังนั้น เซลล์ในข้อนี้ออร์กาเนลล์ที่พบมากน่าจะเป็น ร่างแหเอนโดพลาสซึม


 
ข้อ 4) เมื่อเด็กหญิง ก ได้รับสาร A แล้วร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน ต่อมาเขาได้รับสาร B ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้ไม่นาน สาร A และ B หมายถึงสารในข้อใดตามลำดับ (O-net 53)

      1. เซรุ่ม  วัคซีน
      2. วัคซีน   เซรุ่ม
      3. เซรุ่ม   ทอกซอยด์
      4. ทอกซอยด์ วัคซีนคำตอบข้อ 4 ) ตอบ 2.   วัคซีน   เซรุ่ม

เหตุผล

สาร A น่าจะเป็นวัคซีนเนื่องจากวัคซีน เป็นชีววัตถุที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์หรือ ส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะมีกลไกชักนำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ จำเพาะต่อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ หรือชักนำการสร้างภูมิคุ้มกันอันจำเพาะกับโรค ซึ่งร่างกายจะจดจำเชื้อโรคนี้ได้ตลอดชีวิต
สาร B น่าจะเป็นเซรุ่มเนื่องจาก เซรุ่ม เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ฉีดเข้าร่างกายแล้วร่างกายสามารถนำไปใช้รักษาโรคได้ทันที เพราะเซรุ่มเป็นแอนติบอดีที่ สัตว์สร้างขึ้น เนื่องจากกลไกการสร้างแอนติบอดีของเซรุ่มสร้างมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น จึงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน

 

 

ข้อ 5) สัตว์ในข้อใดอุณหภูมิในร่างกายค่อนข้างคงที่ แม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป (O-net 53)

       1. นกกระจอกเทศ  กบ
       2. งู  จระเข้
       3. พยูน  นกกระจิบ
       4. ปลาฉลาม  วาฬคำตอบข้อ 5 ) ตอบ ข้อ 3.   พยูน  นกกระจิบ

หตุผล

                                                                         เพราะ พยูน กับ นกกระจิบเป็นสัตว์เลือดอุ่น อุณหภูมิของร่างกายจึงคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
ส่วน กบ  งู  จระเข้ และปลาฉลามเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิจะแปรผันตามสภาพแวดล้อม

 

 
เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา
 

หน้าถัดไป >>

[ ข้อ 1- ข้อ 5]      [ข้อ 6- ข้อ 10]      [ข้อ 11-ข้อ 15]        [ข้อ 16- ข้อ 19]

 

 
 
 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::