\
 
 

เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558 สอบกุมภาพันธ์ 2559

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2558 สอบกุมภาพันธ์ 2559

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (1)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (5)

ข้อ 5 (3)

ข้อ 6 (2)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (4)

ข้อ 9 (1)

ข้อ 10 (2)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (2)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (5)

 

ข้อ 15 (1)

ข้อ 16 (5)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (5)

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 16) วัฏจักรของสารใดในระบบนิเวศซึ่งหากเสียสมดุลไปแล้ว จะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ (O-net 58)

       1. น้ำ
       2. คาร์บอน
       3. ไนโตรเจน
       4. ฟอสฟอรัส
       5. กำมะถัน

 


คำตอบข้อ 16 ) ตอบ (5) ฟอสฟอรัส
เหตุผล

เพราะฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง    

 

 

ข้อ 17) ข้อใดที่ระบุประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง (O-net 58)

       1.   แร่- ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
       2.   แสงแดด – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น
       3.   สัตว์ป่า -  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
       4.  ป่าไม้ – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้
       5.  น้ำมัน – ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

 


คำตอบข้อ 17 ) ตอบ (3) สัตว์ป่า -  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

เหตุผล

ทรัพยากร

ประเภททรัพยากร

แร่ธาตุ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

แสงแดด

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น

สัตว์ป่า

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้

ป่าไม้

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้

น้ำมัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

ดังนั้นทรัพยากรที่ไม่ถูกประเภท คือ สัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้

 

 
ข้อ 18) ข้อใดไม่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ (recycle) ได้ (O-net 58)

      1. ท่อเหล็ก
      2. ขวดพลาสติก
      3. จานแก้ว
      4. กระดาษสมุด
      5. ใบตองห่อขนม 


คำตอบข้อ 18 ) ตอบ (5) ใบตองห่อขนม 

เหตุผล
สิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ เมื่อใช้ไปแล้ว คือใบตองห่อขนม

 

 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

<<< ย้อนกลับ

[ ข้อ 1- ข้อ 5]      [ข้อ 6- ข้อ 10]      [ข้อ 11-ข้อ 15]        [ข้อ 16- ข้อ 18]

 

 

 

 

 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::