เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
                                             การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

  

 

6.ในการทดลองให้สารที่มีสมบัติยับยั้งการสร้างเอทิลีนกับผลมะเขือเทศ 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ให้สารชนิดนี้10 ppm กลุ่มที่ 2 ไม่ให้สาร ผลการทดลองมะเขือเทศทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด

ตอบ

     แตกต่างกัน โดยผลมะเขือเทศกลุ่มที่ 2 สุกเร็วกว่าผลมะเขือเทศกลุ่มที่ 1 เนื่องจากผลมะเขือเทศ กลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับสารยับยั้งการสร้างเอทิลีน จึงสามารถสร้าง และปล่อยแก๊สเอทิลีนที่เร่งการสุกของผลตามปกติ

 

 

 

 

                                                                   

หน้าหลัก ...............<<<< ก่อนหน้า.....................ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.