เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3
                                                           การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

  

 1. ศึกษาแผนภาพนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1.1-1.3

     1.1 เซลล์ใดมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสในระยะแอนนาเฟส II   แนวคำตอบ
     1.2 เซลล์ใดมาจากสิ่งมีชีวิต 2n=4 แนวคำตอบ
     1.3 ถ้าเซลล์ร่างกายของตั๊กแตนมีโครโมโซม 12 คู่ เซลล์ในระยะเทโลเฟส I ของตั๊กแตนแต่ละเซลล์ จะมีโครมาทิดจำนวนเท่าใด แนวคำตอบ

 2.   ศึกษาแผนภาพแล้วตอบคำถามข้อ 2.1-2.3

     2.1 ระยะใดใช้เวลานานที่สุด แนวคำตอบ
     2.2 ระยะใดเป็นระยะก่อนสร้าง DNA แนวคำตอบ
     2.3 ในช่วง S phase ของวัฏจักรเซลล์ตามแผนภาพนี้ จะมีปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้น แนวคำตอบ

 3. เซลล์ในภาพใดกำลังแบ่งตัวแบบไมโอซีสในระยะแอนาเฟส ทราบได้อย่างไร แนวคำตอบ

 4.   การเกิดครอสซิงโอเวอร์ดังภาพ มีผลทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์กี่แบบ แต่ละแบบมียีนอะไรบ้าง แนวคำตอบ

 5. การศึกษาการเจริญเติบโตของแมลงเต่าทอง 4 สายพันธุ์ ได้ข้อมูลดังนี้


สายพันธุ์

จำนวนไข่ที่วาง (ฟอง)

จำนวนไข่ที่ฟักเป็นตัว (ฟอง)

จำนวนลูกอ่อนที่อยู่รอดเจริญเป็นตัวเต็มวัย (ตัว)

จำนวนแมลงที่สืบพันธุ์ให้ลูกหลาน (ตัว)

A

200

200

20

-

B

400

400

40

40

C

600

500

30

30

D

800

200

20

-

จากข้อมูลนี้แมลงเต่าทองสายพันธุ์ใดที่จะพบได้ทั่วๆไปในธรรมชาติและเพราะเหตุใด แนวคำตอบ

 6. จากการศึกษาจำนวนของนกกินมดชนิดหนึ่ง ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งพบว่า จำนวนของงนกแตกต่างกันตามความสูงของนกดังในภาพ


     6.1 จากข้อมูลนี้สอดคล้องกับประโยคที่ว่า “ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดจะต้องมีความเหมาะสม ” หรือไม่เพราะเหตุใด
           แนวคำตอบ

     6.2 จงอธิบายและให้เหตุผลว่าเหตุใดนกชนิดนี้จึงมีบางพวกเตี้ยและบางพวกมีความสูงเกินไป
           แนวคำตอบ

 7. จากการนำสาร A ไปกำจัดหนู โดยให้หนูกินอาหารที่ผสมสารนี้พบว่าจำนวนหนูจะ ลดลงใน ระยะหนึ่งและจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทั้งที่ยังใช้สาร A กำจัดหนูอยู่ จากข้อมูลนี้ให้นักเรียนจงใช้เหตุผลอธิบายว่า เพราะเหตุใดจำนวนหนูจึงยังคงเพิ่มมากขึ้น
      แนวคำตอบ

 8. ถ้านักเรียนพบสิ่งมีชีวตกลุ่มหนึ่งในบริเวณเดียวกัน โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกัน นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน หรือไม่
      แนวคำตอบ

 9. ถ้าหากในโลกนี้ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพ นักเรียนคิดว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร และจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
      แนวคำตอบ

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com