เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 สอบกุมภาพันธ์ 2549

ข้อ 1 (4)

ข้อ 2 (3)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (2)

ข้อ 6 (1)

ข้อ 7 (2)

ข้อ 8 (1)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (3)

ข้อ 11 (1)

ข้อ 12 (3)

ข้อ 13 (2)

ข้อ 14 (3)

 

ข้อ 15 (4)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (3)

ข้อ 18 (1)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (3)

ข้อ 21 (3)

ข้อ 22 (1)

ข้อ 23 (1)

ข้อ 24 (4)

ข้อ 25 (4)

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 1) สายใยอาหารข้างล่างนี้ ค และ ง เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด (O-net 48)
       1. ผู้ผลิต และ ผู้บริโภค
       2. ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
       3. ผู้บริโภคพืช และ ผู้บริโภคสัตว์
       4. ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ และ ผู้บริโภคสัตว์
 

คำตอบข้อ 1 ) ตอบ 4

เหตุผล

จากสายใยอาหาร (ก) คือ ผู้ผลิต (ข) คือ ผู้บริโภคพืช (ค) คือ ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ (ง) คือ ผู้บริโภคสัตว์

*ดังนั้น ค และ ง คือ ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ และ ผู้บริโภคสัตว์

 

 
ข้อ 2) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะด้วยแสงและการหายใจ (ก) และ (ข) อาจเป็นสารใดตามลำดับ (O-net 48)
       1. CO2 , H2O
       2. CO2 , O2
       3. O2 , CO2
       4.H2O , O2
 

คำตอบข้อ 2 ) ตอบ 3

เหตุผล

 
ข้อ 3) ถ้าต้องการลดการทำลายโอโซนในบรรยากาศเราควรปฏิบัติอย่างไร

       1. ลดการตัดไม้ทำลายป่า

       2. ลดการใช้สาร CFC
       3. ลดการใช้น้ำมัน

       4. ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

 

คำตอบข้อ 3 ) ตอบ 2

เหตุผล

• โอโซน(O3)ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตคลื่นสั้นส่วนหนึ่งส่องลงมายังพื้นโลก

• สารที่ลดโอโซนในบรรยากาศคือ คลอโรฟูลออโรคาร์บอน (CFC) เป็นสารที่ใช้ในตู้เย็น ใช้ทำโฟมและพลาสติกสารที่ใช้ขับดันในกระป๋องสเปรย์

 
 
ข้อ 4) ข้อใดไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ด้วยตนเอง

       1. แบคทีเรีย

       2. ยีสต์
       3. รา
       4. ไวรัส
 

คำตอบข้อ 4 ) ตอบ 4

เหตุผล

• การสังเคราะห์โปรตีนจำเป็นต้องอาศัย
• DNA และ RNA ดังนั้นเซลล์ที่จะสังเคราะห์โปรตีนได้ต้องเป็นเซลล์ที่มีทั้ง DNA  และ RNA ในเซลล์
          – แบคทีเรียมีทั้ง DNA และ RNA เพียงแต่ไม่พบเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะเป็นเซลล์แบบโพรคาริโอต
          – ยีสต์เป็นฟังไจ เซลล์เป็นยูคาริโอต มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทั้ง DNA และ RNA
          – ราเป็นฟังไจ เซลล์เป็นยูคาริโอต มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทั้ง DNA และ RNA
          – ไวรัสมีเฉพาะสารพันธุกรรมและมีอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็น DNA หรือ RNA ก็ได้
 
 
ข้อ 5) จากการตรวจสอบเซลล์ 4 ชนิด พบส่วนประกอบดังนี้

เซลล์
ผนังเซลล์
นิวเคลียส
คลอโรพลาสต์
/
-
-
/
/
/
/
/
-
-
/
-
ข้อใดเป็นเซลล์ที่มาจากพืช
       1. ก และ ข
       2. ข และ ค
       3. ค และ ง
       4. ข และ ง
 

คำตอบข้อ 5 ) ตอบ 2

เหตุผล

เซลล์พืชเป็นเซลล์แบบยูคาริโอต สารพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียส เซลล์มีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์พืชบางเซลล์ไม่มีคลอโรพลาสต์
แต่เซลล์พืชบางชนิดไม่มีคลอโรพลาสต์ เช่น เซลล์เอพิเดอร์มิส และ เซลล์พาเรงคิมาชนิดไม่มีคลอโคพลาสต์

parenchyma
จากภาพเป็นเนื้อเยื่อพาเรงคิมาของพืช ซึ่งภายในไม่มีคลอโรพลาสต์สะสมอยู่

 
 
 
 
หน้าถัดไป >>
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2561

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2561

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2562

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ