เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4
                                                          การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

 

 

 

  1. การย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียมเกิดที่ส่วนใดของเซลล์ และสัตว์ชนิดใดมีการย่อยอาหารทั้งในและนอกเซลล์  แนวคำตอบ
  2. จากการศึกษาพบว่า การหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต และเอนไซม์ในการย่อยอาหาร เข้าสู่ดูโอดินัม จะถูกกระตุ้นโดยสารที่เคลื่อนที่จากกระเพาะอาหารเข้าสู่ดูโอดินัม และ ยังพบว่าสารต่างชนิดกัน จะกระตุ้นการหลั่งเอนไซม์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในปริมาณที่แตกต่างกันดังภาพ แนวคำตอบ

      3.  เพราะเหตุใดน้ำจึงมีความสำคัญต่อกระบวนการย่อยอาหาร แนวคำตอบ

      4.  เพราะเหตุใดค่า pH ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนจึงแตกต่างกัน จงอธิบาย แนวคำตอบ

      5.  เพื่อนของนักเรียนบอกว่ากระบวนการย่อยอาหารเริ่มจากกระเพาะอาหาร นักเรียนจะตรวจสอบอย่างไร            เพื่อให้เพื่อนของนักเรียนยอมรับว่า กระบวนการย่อยอาหารเริ่มจากปาก แนวคำตอบ

      6.  บางครั้งเมื่อกินอาหารอิ่มมากๆ อาหารจากกระเพาะอาหารที่ย่อยแล้วบางส่วนจะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารทำให้รู้สึกว่าแสบที่บริเวณกลางหน้าอก นักเรียนจะอธิบายสาเหตุของอาการนี้ว่าอย่างไร แนวคำตอบ

     7.  ถ้าเปรียบเทียบแบตเตอรี่กับสารที่ให้พลังงานแก่เซลล์ สารใดเทียบได้กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุแล้ว           สารใดเปรียบเหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่มีประจุ แนวคำตอบ

      8.  นักเรียนคนหนึ่งต้องการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่เก็บไว้หลายปีแล้วไปปลูก แต่เขาไม่แน่ใจว่าเมื่อนำไปเพาะแล้วจะงอกหรือไม่ เขาจึงตรวจสอบโดยนำเมล็ดข้าวดังกล่าวจำนวนหนึ่งไปแช่น้ำค้างคืน แล้วนำมาทดลองดังในภาพ  เมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย บรอมไทมอลบลู จะเปลี่ยนสีของสารละลายจากสีฟ้าเป็นสีเขียวอมเหลือง เมื่อตั้งการทดลองไว้ระยะหนึ่งพบว่าสารละลายบรอมไทมอลบลูจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวอมเหลืองนักเรียนคนนั้นจึงสรุปว่า สามารถนำเมล็ดข้าวโพดนี้ไปปลูกได้

               8.1 ทำไมนักเรียนคนนี้จึงคิดว่า เมล็ดข้าวโพดนี้เมื่อนำไปเพาะแล้วจะงอกได้ แนวคำตอบ

               8.2 การทดลองนี้จะมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เขาจะต้องจัดการทดลองที่เป็นชุดควบคุมอย่างไร แนวคำตอบ

      9.   มีวิตามินบางชนิดเกี่ยวข้องกับการสลายอาหารระดับเซลล์ คือ ไนอะซิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ NAD+ไรโบฟลาวินซึ่งเป็นส่วนประกอบของ FAD จงค้นคว้าว่าการขาดวิตามินดังกล่าวจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง แนวคำตอบ

      10.   ทำไมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงต้องมีกระบวนการสลายสารอาหารภายในเซลล์ แนวคำตอบ

      11.   ปฏิกิริยาในวัฏจักรเครบส์มีความสำคัญต่อกระบวนการสลายสารอาหารในเซลล์อย่างไร แนวคำตอบ

      12.   ในการสลายกลูโคส มีปฏิกิริยาหลายขั้นตอนเพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมา ทีละน้อยๆถ้าการสลายกลูโคสมีปฏิกิริยาขึ้นขั้นตอนเดียวและปล่อยพลังงานออกมาในคราวเดียวจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไร
แนวคำตอบ

      13.   ยีสต์สามารถสลายสารอาหารได้ทั้งในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน               นักเรียนคิดว่าในสภาพแวดล้อมเช่นไร ยีสต์จึงจะเจริญเติบโตได้ดี เพราะเหตุใด แนวคำตอบ


 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com