เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5
                                                          การเจริญเติบโตของสัตว์

 

 

 

 1. รกมีความสำคัญต่อการรักษาดุลยภาพของฟีตัสอย่างไร จงอธิบาย
  แนวคำตอบ
 2. หญิงมีครรภ์คนหนึ่งแจ้งนายแพทย์ว่าวันแรกของการมีรอบเดือนครั้งสุดท้ายผ่านมาแล้ว 50 วัน อยากทราบว่าเอ็มบริโอที่อยู่ในครรภ์ขงหญิงคนนี้อายุประมาณเท่าใด
  แนวคำตอบ
 3. จงลำดับขั้นตอนการเจริญของเอ็มบริโอตั้งแต่ระยะไซโกตจนถึงระยะที่เป็นฟีตัส
  แนวคำตอบ
 4. ชายคนหนึ่งป่วยเป็นไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการสร้างอสุจิหรือไม่อย่างไร แนวคำตอบ
 5. จากการศึกษาพบว่า อสุจิเมื่ออยู่ในระบบสืบพันธุ์ของพสหญิง จะมีอายุเพียง 24 ชั่วโมง แต่จะมีอายุยืนยาว กว่าเมื่ออยู่ในอัณฑะ ของเพศชาย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
  แนวคำตอบ
 6. รูปร่างของอสุจิเหมาะสมต่อการทำหน้าที่อย่างไร
  แนวคำตอบ
 7. ปัจจุบันมีการนิยมใช้เทคโนโลยีการตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวนด์ ท่านคิดว่าการตรวจครรภ์ด้วยวิธีนี้มีประโยชน์อย่างไร จงอธิบาย
  แนวคำตอบ

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com