เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10
                                                               
 พฤติกรรมของสัตว์


                                                          

 

 

 

1. จงศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ต่อไปนี้ และระบุว่าเป็นพฤติกรรมแบบใด
          1.1  ขณะที่ผึ้งงานบินออกไปหาน้ำหวาน เรณูได้นำถ้วยน้ำเชื่อม ไปวางไว้ในบริเวณที่ผึ้งงานออกมาหาอาหาร ปรากฎว่าผึ้งงานบินวนหาถ้วยน้ำเชื่อมและดูดน้ำเชื่อมกลับรังแล้วบินกลับมาหาถ้วยน้ำเชื่อมอีกครั้งเพื่อดูดน้ำเชื่อมกลับรัง ผึ้งงานปฏิบัติเช่นนี้หลายครั้ง แต่ครั้งหลังๆจะใช้เวลาบินวนหาถ้วยน้ำเชื่อมน้อยลง พฤติกรรมเช่นนี้ของผึ้งงานเป็นพฤติกรรมแบบใด
          แนวคำตอบ

          1.2 ขณะที่เรณูนำอาหารมาวางที่หน้ากรงนก เรณูจะดีดนิ้ว 2-3 ครั้ง นกก็จะบินมาเกาะที่คานไม้ในกรงเพื่อจะจิกอาหารที่นำมาวางไว้ให้ วันหนึ่งเรณูดีดนิ้ว 2-3 ครั้ง นกก็จะบินมาเกาะที่คานไม้เพื่อจะกินอาหารทั้งๆที่เรณูไม่ได้วางอาหารไว้พฤติกรรมของนกเป็นพฤติกรรมแบบใด
          แนวคำตอบ

         1.3 ลูกช้างเชือกหนึ่งพลัดหลงกับแม่ช้าง จึงถูกนำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ระยะแรกๆ เมื่อคนเลี้ยงเข้าไป ในบริเวณที่เลี้ยงเพื่อนำอาหารไปให้ ลูกช้างจะวิ่งหนีไปทั่วบริเวณนั้นพร้อมทั้งส่งเสียงร้องดังลั่น เป็นเช่นนี้อยู่หลายวัน ในระยะหลังๆเมื่อคนเลี้ยงนำอาหารไปให้ลูกช้าง ลูกช้างจะไม่วิ่งหนี และไม่ส่งเสียงร้องอีก พฤติกรรมของลูกช้างนี้เป็นพฤติกรรมแบบใด
          แนวคำตอบ

2.  จงสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย

        2.1 การชักใยของแมงมุมต่างชนิดกัน
          แนวคำตอบ
        2.2 การสื่อสารด้วยท่าทางของสัตว์บางชนิด เช่น แมว
           แนวคำตอบ
        2.3 พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีของไก่หรือนก
          แนวคำตอบ

3. นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองโดยใช้กล่องรูปตัวที (T) ซึ่งใส่น้ำไว้เต็ม ปลายด้านหนึ่งมีกระแสไฟอ่อนๆ ดังภาพ ก เขานำพลานาเรียตัวหนึ่งใส่ไปในกล่องเพื่อสังเกตการณ์เคลื่อนที่ว่าจะเลือกไปในทางใด โดยทำการทดลอง 10 ครั้งในแต่ละวันเป็นเวลา 7 วัน บันทึกผลการทดลองไว้ดังกราฟในภาพ ข.

          3.1 การแสดงพฤติกรรมของพลานาเรียตามการทดลองนี้จัดเป็นพฤติกรรม การเรียนรู้หรือไม่ เพราะเหตุใด
          แนวคำตอบ
          3.2 ถ้าหยุดทำการทดลองเมื่อครบ 7 วันแล้วอีก 5 วันต่อมานำพลานาเรียตัวเดิมมาทำการทดลองอีก จำนวนครั้งที่เลือกไปทางด้านที่มีกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างจากวันที่ 7 ของการทดลองครั้งแรกอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
          แนวคำตอบ

4.   เมื่อนำองุ่นเริ่มเน่าใส่ลงใจจานเพาะเชื้อที่แตกต่างกัน 5 ชุด แล้วปล่อยแมลงหวี่ 20 ตัว ซึ่งอยู่ห่างจากจานเพาะเชื้อแต่ละชุดเป็นระยะทาง 20 ฟุต เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาทีนับจำนวนแมลงหวี่ที่อยู่รอบจานเพาะเชื้อแต่ละชุด และนับอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ได้ผลการทดลองดังนี้

ลักษณะของจานเพาะเชื้อแต่ละชุด

จำนวนแมลงหวี่ที่อยู่รอบจานเพาะเชื้อ (ตัว)

30 นาทีหลังจากปล่อย

10 นาทีหลังจากปล่อย

1.จานเพาะเชื้อที่เป็นแก้วใส และเปิดฝาด้านบนไว้

7

17

2. จานเพาะเชื้อที่เป็นแก้วใส และปิดฝาสนิท

0

0

3. จานเพาะเชื้อที่เป็นแก้วใส และปิดฝาด้วยตาข่ายที่มีช่องเล็กๆ

7

2

4. จานเพาะเชื้อที่เป็นแก้วทึบและปิดฝาสนิท

0

0

5. จานเพาะเชื้อที่เป็นแก้วทึบและปิดฝาด้านบนไว้ด้วยตาข่ายที่มีช่องเล็กๆ

6

1

จากข้อมูลข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้
          4.1 สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของแมลงหวี่ คืออะไร
          แนวคำตอบ
          4.2 พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของแมลงหวี่ตามการทดลองนี้ จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด
          แนวคำตอบ
          4.3 จำนวนแมลงหวี่ที่เปลี่ยนแปลงไปใน 10 นาทีหลังจากปล่อย ควรมีสาเหตุเนื่องจากอะไร จงอภิปราย
          แนวคำตอบ

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com