เฉลยคำถามท้ายบทที่ 7
                                                               
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต


                                                          

 

 

 

 1.  เพราะเหตุใดภายหลังคนตายเพียงไม่กี่ชั่วโมง จะเกิดอาการแข็งของกล้ามเนื้อ (Rigor mortis) ทั่วร่างกาย
  แนวคำตอบ
 2. การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินมีทิศทางที่แน่นอนต่างจากพยาธิตัวกลมที่ได้แต่งอตัวไปมาเพราะเหตุใด
  แนวคำตอบ
 3. เพราะเหตุใดสัตว์น้ำจึงมีความจำเป็นในการใช้กล้ามเนื้อโครงร่างน้อยกว่าสัตว์บกที่มีขนาดเท่ากัน
  แนวคำตอบ
 4. นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่าแคลเซียมฟอสเฟตทำให้กระดูกแข็งแรง นักเรียนจะออกแบบการทดลองอย่างไร เพื่อตรวจสอบคำกล่าวนี้
  แนวคำตอบ
 5. จงเปรียบเทียบข้อดี และ ข้อเสียของสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอกและสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายใน
  แนวคำตอบ
 6. จงเปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของเซลล์กล้ามเนื้อทั้ง 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อโครงร่าง  กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อเรียบ
  แนวคำตอบ
 7. ถ้ากล้ามเนื้อไบเชพที่แขนไม่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้น
  แนวคำตอบ
 8. เพราะเหตุใดเซลล์กล้ามเนื้อจึงมีไมโทคอนเดรียมาก
  แนวคำตอบ

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com