เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8
                                                               
 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก


                                                          

 

 

 

 1. ทำไมตำรวจจึงนิยม ฝึกสุนัขเอาไว้สำหรับตรวจหาร่องรอยของอาชญากร
  แนวคำตอบ
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองพบว่าจะแสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่ได้ระยะหนึ่ง นักเรียนคิดว่าเขาน่าจะมีความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้าง
  แนวคำตอบ
 3. ก่อนตรวจนัยน์ตา ผู้ป่วยมักจะได้รับการหยอดยาหยอดตาเพื่อให้รูม่านตาขยายตัว จักษุแพทย์จึงมองเห็นส่วนต่างๆได้ง่าย นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า ยาหยอดตามีผลต่อระบบประสาทอย่างไร
  แนวคำตอบ
 4. ขณะที่นักเรียนจับกระทะ ที่ร้อน นักเรียนจะปล่อยมือทันที จงเขียนแผนภาพแสดงวงจรประสาทในการเกิดพฤติกรรมนี้
  แนวคำตอบ
 5. จงเขียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดกระแสประสาทในเซลล์ประสาทและกระแสประสาทเคลื่อนที่ จากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหนึ่ง
  แนวคำตอบ
 6. ภายในเรตินาของชายคนหนึ่งไม่มีเซลล์รับแสงรูปกรวยอยู่เลย นักเรียนคิดว่าเขาจะยังคงมีความสามารถในการมองเห็นหรือไม่ อย่างไร
  แนวคำตอบ
 7. ถ้านักเรียนทำเหรียญหล่นจากกระเป๋าลงบนโต๊ะ แล้วนักเรียนรีบใช้มือตะครุบเหรียญ นั้น การกระทำเช่นนี้อยู่ในความควบคุมของสมองส่วนใด
  แนวคำตอบ
 8. ใช้แผนภาพต่อไปนี้ตอบคำถาม


  8.1 ศูนย์ควบคุมการพูดอยู่ที่สมองส่วนใด
  แนวคำตอบ
  8.2 ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่สมองส่วนใด
  แนวคำตอบ
  8.3 ถ้าสมองส่วน C ถูกทำลายจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร
  แนวคำตอบ

  9.   การที่ปริมาณของเหลวในหูสองข้างไม่เท่ากัน จะเกิดผลอย่างไรต่อร่างกาย เพราะเหตุใด
  แนวคำตอบ

         10. ถ้ามีอาหารอยู่ 2 ชนิดคือ ทองหยิบกับส้มนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดอันดับแรกเพราะเหตุใด
         แนวคำตอบ

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com