เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
                                                               
 โครงสร้างหน้าที่ของพืชดอก
                                                          

 

 

 

1. จงเปรียบเทียบโครงสร้างต่อไปนี้

     1.1 เนื้อเยื่อรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่
     แนวคำตอบ
     1.2 ไซเล็ม กับ โฟลเอ็ม
     แนวคำตอบ
     1.3 รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว กับรากพืชใบเลี้ยงคู่
     แนวคำตอบ
     1.4 เอพิเดอร์มิส กับ เอนโดเดอร์มิส
     แนวคำตอบ

2.  ถ้าใช้วาสลีน เคลือบผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง และเคลือบที่ลำต้น จะเกิดอะไรขึ้นกับพืชต้นนั้น
     แนวคำตอบ


3. จงเก็บตัวอย่างใบพืชแบบต่างๆ และพยายามจัดจำแนกใบพืชที่เก็บตัวอย่างมา
     แนวคำตอบ

4. จงศึกษาการทดลองข้างล่างนี้แล้วตอบคำถาม


 

มีผู้ทำการทดลองดังภาพ โดยเคลือบวาสลีน ที่รอยตัดที่อยู่เหนือน้ำ แต่พืชในหลอดที่ 6 เคลือบรอยตัดที่อยู่เหนือน้ำ และรอยตัดของลำต้นที่อยู่ใต้น้ำด้วย

     4.1 การทดลองนี้ผู้ทดลองมีจุดประสงค์ในการทดลองอย่างไร
     แนวคำตอบ
     4.2 การทดลองนี้นักเรียนคิดว่าผลการทดลองเป็นอย่างไร
     แนวคำตอบ
     4.3 นักเรียนจะเก็บผลการทดลองอย่างไร
     แนวคำตอบ
     4.4 ถ้าจะปรับปรุงการทดลองนี้ให้น่าเชื่อถือ นักเรียนจะปรับปรุงการทดลองอย่างไร
     แนวคำตอบ
     4.5 ถ้านักเรียนจะใช้การทดลองในลักษณะนี้ ตรวจสอบว่าความเข้มข้นของแสงมีผลต่อการทดลองหรือไม่ นักเรียนจะดัดแปลงการทดลองนี้อย่างไร
     แนวคำตอบ

5.ชาวสวนคนหนึ่งปลูกต้นมะม่วง แล้วออกใบเขียวทั้งต้น ชาวสวนเรียกว่า บ้าใบ นักเรียนจะอธิบายสาเหตุของการบ้าใบได้อย่างไร
     แนวคำตอบ

6. จงศึกษาภาพนี้แล้วตอบคำถาม

 

     6.1 หมายเลข 1 2 และ 3 คือเนื้อเยื่ออะไร และเกิดจากเนื้อเยื่ออะไร
     แนวคำตอบ
     6.2 เนื้อเยื่อหมายเลข 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างไร
     แนวคำตอบ
     6.3 จากโครงสร้างเนื้อไม้ดังในภาพ บอกอะไรแก่นักเรียนได้บ้าง
     แนวคำตอบ

7.  จงอธิบายว่าเหตุใดจึงใช้การทดลองในภาพนี้ ตรวจสอบสมมติฐาน ว่าการคายน้ำทำให้เกิดการลำเลียงน้ำในลำต้น
     แนวคำตอบ

8. จงอธิบายว่าเหตุใด จึงใช้การทดลองนี้ตรวจสอบ เรื่องการลำเลียงสารอาหารในท่อโฟลเอ็ม
     แนวคำตอบ

 


กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com