เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                           การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
                                                         
               

 

 

 

1.มีผู้ศึกษาการงอกของมันฝรั่ง พบว่าเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมจะงอกต้นเล็กๆ จากหัวดังภาพที่ 1 และถ้าตัดยอดต้นมันฝรั่งที่งอกออกมาพบว่าจะเกิดต้นเล็กๆ จากตาที่อยู่ถัดไปดังภาพที่ 2 แต่ถ้าตัดหัวมันฝรั่งออกเป็นส่วนๆ ตามขวางโดยให้แต่ละส่วนมีตาติดอยู่ ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ

 

2. ถ้าปักชำพืชให้งอกรากเร็วขึ้น โดยเอาไปจุ่มออกซิน ก่อนนำไปปลูก นักเรียนคิดว่า ออกซิน ควรเข้มข้นประมาณเท่าใด
แนวคำตอบ

3. จงศึกษาการทดลองนี้แล้วตอบคำถาม
มีผู้ทดลองเพาะต้นกล้าของถั่วพันธุ์เตี้ย กับถั่วพันธุ์สูง ตัดยอดออก แล้วนำแผ่นวุ้นไปวางดังการทดลองในภาพ

เมื่อทดลองไป 2 สัปดาห์ พบว่าการทดลองที่ 1 และ 3 ต้นถั่วมีความสูงขึ้นมาก พอๆกัน แต่ชุดการทดลองที่ 2 มีความสูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นักเรียนสรุปผลการทดลองอย่างไร
แนวคำตอบ

4. ในการเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  จะต้องใส่ทั้งออกซิน และไซโทไคนิน เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ

5.  ถ้าตัดปลายโคลีออฟไทล์ ต้นกล้าของข้าวโพดไปวางบนแผ่นวุ้น แล้วนำวุ้นมาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แล้วทำการทดลองกับต้นกล้าข้าวโพด 2 ต้น ที่ตัดปลายโคลีออพไทล์ออก ดังในภาพ

     5.1 ผลการทดลองจะเป็นเช่นไร เพราะเหตุใด
          แนวคำตอบ
     5.2 ถ้านำการทดลองไปไว้ในที่มืด ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
          แนวคำตอบ

 


 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com