เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

 

 

 

 2. จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่จัดว่าฟังไจเป็นพืชหรือสัตว์

แนวคำตอบ ::
ฟังไจมีลักษณะแตกต่างจากพืช คือ มีการดำรงชีวิตแบบภาวะย่อยสลาย ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ส่วนพืชสร้างอาหารเองได้ และ ฟังไจมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์ คือ มีผนังเซลล์ประกอบด้วยสารไคติน แต่เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์

 

 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.