เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

3.  จงเติมเครื่องหมายถูกลงในตารางข้างล่างนี้ให้ตรงกับลักษณะของพืชนั้นๆ

ชนิดของพืช

มีรากลำต้นแท้จริง

มีท่อลำเลียง

มีเมล็ด

มีดอก

มอส

 

 

 

 

หวายทะนอย

 

 

 

 

ปรง

 

 

 

 

กระบองเพชร

 

 

 

 

แนวคำตอบ ::

ชนิดของพืช

มีรากลำต้นแท้จริง

มีท่อลำเลียง

มีเมล็ด

มีดอก

มอส

-

-

-

-

หวายทะนอย

/

/

-

-

ปรง

/

/

/

-

กระบองเพชร

/

/

/

/


 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.