เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

7.   จากรูปสุนัขต่อไปนี้ จงเขียนไดโคโตมัสคีย์ ที่ใช้ในการจำแนกสุนัขกลุ่มนี้
แนวคำตอบ

แนวคำตอบ ::

 


 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.