เฉลยข้อสอบO-net ( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559 สอบกุมภาพันธ์ 2560

 

ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 สอบกุมภาพันธ์ 2560

ข้อ 1 (3)

ข้อ 2 (4)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (5)

ข้อ 5 (3)

ข้อ 6 (3)

ข้อ 7 (3)

ข้อ 8 (5)

ข้อ 9 (4)

ข้อ 10 (2)

ข้อ 11 (2)

ข้อ 12 (2)

ข้อ 13 (4)

ข้อ 14 (2)

 

 

 

 

ข้อ 15 (2)

ข้อ 16 (3)

ข้อ 17 (1)

ข้อ 18 (2)

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

พันธมิตร

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข้อ 6) เด็กคนหนึ่งถูกสุนัขกัด ผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าเป็นสุนัขบ้าหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย จึงพาไปรับการฉีดเซรุ่มพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาล เซรุ่มที่เด็กได้รับคือข้อใด (O-net 59)

1. แอนติเจนซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมา
2. แอนติเจนซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเอง
3. แอนติบอดีซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมา
4. แอนติบอดีซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเอง
5. วัคซีนพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเอง

 


คำตอบข้อ 6 ) ตอบ ( 3 )  แอนติบอดีซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมา

เหตุผล

เพราะเซรุ่ม คือ แอนติบอดีที่เตรียมได้จากการฉีดเชื้อโรคที่อ่อนกำลังแล้วเข้าไปในสัตว์ เช่น ม้า หรือกระต่าย เพื่อให้ร่างกายของสัตว์ดังกล่าวสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรค แล้วจึงนำเลือดสัตว์เฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวใส ซึ่งเป็นแอนติบอดีฉีดเข้าสู่ผู้ป่วย การที่ร่างกายรับแอนติบอดีของสัตว์อื่นเข้าไปเพื่อนำไปต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ทำให้ร่างกายไม่ได้สร้างแอนติบอดีเหล่านั้นขึ้นมาเอง จึงจัดเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา ( Passive immunity )

 

 
ข้อ 7) โครโมโซมที่เห็นเป็นเส้นหนาขณะแบ่งเซลล์ เกิดจากการขดตัวของโครงสร้างในข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด (O-net 59)

1.   โปรตีน
2.   ดีเอ็นเอ
3.   โครมาติน
4.   โครมาทิด
5.   สารพันธุกรรม

 


คำตอบข้อ 7 ) ตอบ (3) โครมาติน

เหตุผล

เพราะ โครมาตินเป็นส่วนของสายดีเอ็นเอ ที่พันรอบโปรตีนฮีสโตน(Histone protein) ทำให้รูปร่างของโครมาทิน(chromatin) มีรูปร่างคล้ายลูกปัดที่มีลักษณะเรียงต่อๆกัน โดยมีสายของดีเอ็นเอ(DNA)พันรอบลูกปัดนั้น อยู่ ดังนั้นส่วนที่เห็นเป็นแท่งของโครโมโซมจึงเกิดจากการขดตัวของโครมาติน จะครอบคลุมที่สุด

 
ข้อ 8) ถ้าพ่อมีหมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด B และลูกคนแรกมีหมู่เลือด O ลูกคนต่อมาจะมีโอกาสมีหมู่เลือดใด (O-net 59)

1.   A หรือ B
2.   A  หรือ AB
3.   B หรือ AB
4.   A B หรือ AB
5.   A B AB หรือ O

     


คำตอบข้อ 8 ) ตอบ (5)  A B AB หรือ O

เหตุผล

จากข้อมูล พ่อมีหมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด B และลูกคนแรกมีหมู่เลือด O แสดงว่า จีโนไทป์ของพ่อแม่ต้องเป็นพันธ์ทางดังนั้นจีโนไทป์ของพ่อ แม่ เป็นดังตาราง

Onet 2559
จะเห็นได้ว่า ลูกคนถัดไปมีโอกาสมีหมู่เลือดได้ทั้ง A B AB O ซึ่งเลือดทั้ง 4 หมู่นี้ แต่ละหมู่มีโอกาสเกิดในลูกลำดับถัดไปได้เท่าๆกันคือ 1 ใน 4

 

 
ข้อ 9) ในการตรวจดีเอ็นเอของพ่อและลูก ของเขา 4 คน ได้ภาพลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ช่องหมายเลข 1 ,2, 3, 4 และ5 ดังนี้ (O-net 59)

O net 2559
ช่องหมายเลขใดคือ ดีเอ็นเอของพ่อ
1.   ช่องที่ 1  
2.   ช่องที่ 2  
3.   ช่องที่ 3  
4.   ช่องที่ 4  
5.   ช่องที่ 5

 


คำตอบข้อ 9 ) ตอบ  (4) ช่องที่ 4  

เหตุผล

          ดีเอ็นเอของพ่อและลูกต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยลูกต้องมีบางลักษณะที่สัมพันธ์กับพ่อ และพ่อก็ต้องมีบางลักษณะที่สัมพันธ์กับลูก ดังนั้นช่องที่เป็นดีเอ็นเอของพ่อต้องมีลักษณะที่สัมพันธ์กับลูกทุกคน จากการพิจารณาข้อมูลสดคล้องกับช่องที่ 4 ดังภาพ

Onet2559

 
 

ข้อ 10) กลไกใดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีการแปรผันทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น (O-net 59)

1.   การโคลน
2.   การคัดเลือก
3.   การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส
4.   การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
5.   การปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์

 


คำตอบข้อ 10 ) ตอบ (2)   การคัดเลือก

เหตุผล

          ข้อนี้มีความรู้สึกเห็นต่างจากเฉลยของ สทศ. เพราะเห็น สทศ. ตอบข้อ 5 แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าข้อที่ถูกน่าจะเป็นข้อ 2 การคัดเลือก
เพราะการแปรผันทางพันธุกรรม เป็นการที่สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างไปจากพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติผ่านทางกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆที่เพิ่มโอกาสให้มีการแปรผันมากขึ้น เช่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนในประชากร ได้แก่ แรนดอมจีเนติกดริฟท์ ,  การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน ,การเลือกคู่ผสมพันธุ์ , การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  และบางปัจจัยทำให้เกิดลักษณะใหม่ในกลุ่มประชากรเดิม เช่น มิวเทชัน
ซึ่งกรณีการคัดเลือกอาจเป็นโดยธรรมชาติ หรือ การที่มนุษย์เป็นผู้คัดเลือกเพื่อปรับปรุงสายพันธ์
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความแตกต่างในกลุ่มประชากรเดิมเพิ่มมากขึ้น นำสู่การเกิดวิวัฒนาการในระดับจุลภาค และระดับมหาภาค ต่อไป


 
 

 

เลือกข้อถัดไปเพื่อเข้าศึกษา

 

<< ย้อนกลับ ........ หน้าถัดไป >>

[ ข้อ 1-5 ] / [ ข้อ 6-10 ] / [ ข้อ 11-15 ] / [ ข้อ 16-18 ]

 

 

 

 
 


กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::

ติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค  ::