เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

2. จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

( / ) 2.1 ไฮดราปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารภายในช่องภายในลำตัว และมีการย่อยอาหารภายในเซลล์ด้วย
( / ) 2.2 หน้าที่อย่างหนึ่งของเอนไซม์ ที่สร้างจากเซลล์บุผิวของดูโอดินัม คือการเปลี่ยนเอนไซม์บางชนิดจากตับอ่อน ที่ยังไม่พร้อมที่จะทำงานให้เป็นเอนไซม์ที่พร้อมจะทำงาน
( X )

2.3 อาหารประเภทลิพิด เมื่อย่อยแล้วจะลำเลียงเข้าหลอดเลือดฝอยภายในวิลลัส ของลำไส้เล็ก
      ๐ ข้อความที่ผิดกรณีที่ 1
      อาหารประเภทลิพิดเมื่อย่อยแล้ว จะลำเลียงเข้าหลอดเลือดฝอย ภายในวิลลัสของลำไส้เล็ก
      ๐ แก้ไขเป็น หลอดน้ำเหลืองฝอย

      ๐ ข้อความที่ผิดกรณีที่ 2
       อาหารประเภทลิพิด เมื่อย่อยแล้ว จะลำเลียงเข้าหลอดเลือดฝอยภายในวิลลัสของลำไส้เล็ก
      ๐ แก้ไขเป็น คาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน

( / ) 

2.4   ลำไส้ใหญ่ มีหน้าที่ดูดซึมน้ำ วิตามิน ธาตุอาหาร และหลั่งเมือก เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของกากอาหาร

( X ) 2.5   ผู้ป่วยที่ท่อน้ำดีอุดตันจะไม่มีการย่อยอาหารประเภทลิพิด
        ผู้ป่วยที่ท่อน้ำดีอุดตันจะไม่มีการย่อยอาหารประเภทลิพิด
        แก้ไขเป็น มี(แต่ประสิทธิภาพลดลง)

         
     
     
   

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.