เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

3. การหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นเบสจากตับอ่อนมีประโยชน์ต่อการย่อยอาหารอย่างไร
ตอบ
          โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนหลั่งมาที่ดูโอดินัมมาผสมกับ อาหารซึ่งมีความเป็นกรดสูง ที่มาจากกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารค่อนข้างเป็นกลาง เพื่อป้องกันผนังของดูโอดินัมไม่ให้ถูกทำลาย โดยกรดและทำให้เอนไซม์จากตับอ่อนและลำไส้เล็กทำงานได้ในดูโอดินัม

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.