เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

      4. นักเรียนคนหนึ่งดูละครเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม เรื่องมีอยู่ว่า นาย ก. หายออกจากบ้านไปตอนหลังอาหารกลางวันของวันที่ 1 จนกระทั่งเช้าวันที่ 3 มีพบศพในห้องเย็น สำหรับแช่ปลา ซึ่งถ้าดูจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพไม่สามารถบอกได้ว่าเสียชีวิตเมื่อใด เนื่องจากศพอยู่ในตู้เย็นจึงดูจากการแข็งตัวของกล้ามเนื้อ และการลดลงของอุณหภูมิไม่ได้ แต่การผ่าศพพบว่าอาหารส่วนใหญ่อยู่ในกระเพาะอาหาร มีเส้นก๋วยเตี๋ยว ชิ้นผัก และชิ้นเนื้อ  อีกหลายชิ้น รวมปริมาณอาหารประมาณครึ่งกระเพาะ และภรรยาของนาย ก. แจ้งว่า นาย ก. รับประทานอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เสร็จ เมื่อเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่หายตัวไป นักเรียนเห็นด้วยกับนักสืบในละครหรือไม่ เพราะเหตุใด (เฉลย)

   ตอบ
          ไม่เห็นด้วย เพราะอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ 1-4 ชั่วโมง ขึ้นกับชนิดของอาหาร จากการชันสูตรแล้วพบอาหารที่คาดว่าเป็นชนิดเดียวกับ ที่รับประทานไปเมื่อตอนกลางวัน ดังนั้น นาย ก. น่าจะเสียชีวิตหลังจากรับประทานอาหารกลางวันได้ไม่นาน คือประมาณ 1-2 ชั่วโมง ดังนั้น นาย ก. น่าจะเสียชีวิตในช่วงบ่ายของวันที่ 1 ถ้าเสียชีวิตเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่หายไปตามที่นักสืบสันนิฐาน อาหารที่รับประทานไปตอนกลางวันจะผ่านอาหารไปหมดแล้ว หรือถ้านาย ก. ได้รับอาหารไปอีกหลังจากนั้น อาหารที่พบในกระเพาะอาหารก็ควรเป็นชนิดอื่นที่แตกต่างจากอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.