เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

7. นำชื่อสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อให้สัมพันธ์กับลักษณะของการย่อยอาหาร

ตั๊กแตน

พลานาเรีย

ไฮดรา

ไส้เดือนดิน

นก

ปลา

   ตอบ

ตั๊กแตน

7.1  มีกระเพาะอาหารบริเวณอก ใช้โพรเวนทริคิวลัส ช่วยบดอาหาร มีต่อมสร้างเอนไซม์

นก
7.2 ไม่มีฟัน และต่อมน้ำลาย ใช้กึ๋นช่วยบดอาหาร มีตับ ตับอ่อนสร้างเอนไซม์ ขับกากอาหาร    ทางทวารหนัก
ไฮดรา
7.3 จับเหยื่อด้วยเข็มพิษ ปล่อยเอนไซม์จากเนื้อเยื่อชั้นใน ของช่องภายในลำตัว
ไส้เดือนดิน
7.4 กินอาหารทางปาก ไม่มีฟัน ลำไส้สร้างเอนไซม์ มาย่อยอาหาร มีกระเพาะพักอาหาร
ปลา
7.5 ส่วนใหญ่มีฟัน มีตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อนสร้างเอนไซม์ ขับกากอาหาร ทางทวารหนัก
พลานาเรีย
7.6 ปล่อยเอนไซม์จากทางเดินอาหารผ่านคอหอย มาย่อยอาหารนอกตัว และย่อยต่อในช่อง
ภายในลำตัว ขับกากอาหารออกทางปาก

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.