ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ


ลิพิดอนุพันธ์ (Derived lipid)

      

         เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างและส่วนประกอบ แตกต่างจากลิพิดทั่วไป เช่น สเตอรอยด์ มีโครงสร้างทั่วไปเป็นวงคาร์บอน 6 อะตอม 3 วง กับวงคาร์บอน 5 อะตอม 1 วง สเตอรอยด์มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับหมู่ R และหมู่ฟังก์ชันอื่นๆ ที่มาเชื่อมต่อกับวงคาร์บอน สเตอรอยด์ที่สำคัญ คือ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ และยังเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์สเตอรอยด์ชนิดอื่นๆ เช่น เอสโทรเจน (Estrogen) เทสโทสเตอโรน (Testosterone)

ภาพโครงสร้างโมเลกุลสารในกลุ่มสเตอรอยด์

        นอกจากนี้ยังมีลิพิด ประเภทอื่นๆ เช่น ไข (wax) เป็นของแข็ง ไม่ละลายน้ำ ทำหน้าที่หล่อลื่น หรือป้องกันการสูญเสียน้ำ พบได้ในขี้ผึ้ง ผิวของใบไม้หรือผลไม้บางชนิด และยังพบที่ผิวหนัง หรือขนของสัตว์ เช่น ขนนก ขนเป็ด

        เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี ควรตรวจหา คลอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ชนิด HDL(high density lipoprotein) กับ LDL (Low density lipoprotein)

        การรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัว หรือมีคลอเลสเตอรอลมากเกินความต้องการของร่างกาย ไตรกลีเซอไรด์และคลอเลสเตอรอลส่วนเกินที่อยู่ใน LDL จะมีการสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหรือตีบ

         การรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันดีที่มีประโยชน์ จะมี HDL ทำหน้าที่นำคลอเลสเตอรอลส่วนเกิน ไปทำลายที่ตับ เป็นการลดการสะสมของคลอเลสเตอรอล บริเวณผนังหลอดเลือด นอกจากนี้ HDL ยังช่วยลดการสะสมของ LDL ที่ผนังหลอดเลือดด้วย

 

 

<===กลับไปหน้าแรก /

 

<===กลับไปศึกษาลิพิดเชิงซ้อน /

 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา

เอกสารอ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม1 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551