พันธุศาสตร์ที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล

 วิดีโอสื่อการสอนรายวิชาชีววิทยา


การข่มแบบไม่สมบูรณ์ และ การข่มร่วมกัน

 
 

มัลติเปิลแอลลีลและพอลียีน
 
 

ยีนบนโคโมโซมเพศ
 
 

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน
 
 

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ตอน 2
 
 

ลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ และลักษณะที่แสดงออกจำเพาะเพศ
 
 
 

 

สื่อการสอนวิชาชีววิทยา

วิดีโอสื่อการสอนรายวิชาชีววิทยา

 


การเคลื่อนที่ของอะมีบา
 
 

การเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลีย และ แฟกเจลลัม
 
 

การกินอาหารของพลานาเรีย
 
 

การกินอาหารของพารามีเซียม
 
 

หมีน้ำ
 
 

ไซโคลซีสของเซลล์สาหร่ายหางกระรอก
 
 

ไซโคลซีสของเซลล์สาหร่ายหางกระรอก
 
 

DNA Replication
 

 

 วิดีโอที่น่าสนใจ

 ๐ วิดีโอสื่อการสอนทางชีววิทยา

 ๐ วิดีโอเกล็ดความรู้ครูชีววิทยา

 ๐ วิดีโอสื่อการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ๐ วิดีโอสำรวจธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 GAME Online

 Link game