วิดีโอเกล็ดความรู้ครูชีววิทยา

 สาระดีๆเกี่ยวกับครูชีววิทยา


ตัวอย่างการเตรียมประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (ประวัติและผลงาน)

 
 

ตัวอย่างการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ (การรายงานตามหัวข้อประเมิน)


 
 

รวมภาพการปฏิบัติงานที่โรงเรียนปทุมราชวงศา เพื่อประกอบการประเมิน


 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบของ PLC


 

 

 

ดูหน้าต่อไป------- หน้า 1 ------ หน้า 2 ------

 วิดีโอที่น่าสนใจ

 ๐ วิดีโอสื่อการสอนทางชีววิทยา

 ๐ วิดีโอเกล็ดความรู้ครูชีววิทยา

 ๐ วิดีโอสื่อการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ๐ วิดีโอสำรวจธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 GAME Online

 Link game