เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

 2. จากรูปทางเดินหายใจของมนุษย์ จงระบุชื่อโครงสร้างในช่องว่าง จากนั้นนำชื่อโครงสร้างใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน

 

 กล่องเสียง

2.1 ส่วนของทางเดินหายใจที่อยู่ระหว่าง คอหอย และท่อลม ภายในมีสายเสียง

 ท่อลม 

2.2 ท่อที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม

 หลอดลมฝอย

2.3 หลอดขนาดเล็กที่แตกแขนงจากหลอดลม มีหลายขนาด ลำเลียงอากาศ ไปยังถุงลมปอด

 คอหอย 

2.4 ช่องบริเวณลำคอ เป็นทางผ่านของอากาศ และอาหาร

 หลอดลม

2.5 หลอด 2 แขนงที่แยกจากท่อลม เพื่อไปยังปอดซ้ายและปอดขวา

 ถุงลม 

2.6 ถุงปลายตัน ที่มีผนังบางอยู่ในปอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส

 โพรงจมูก

2.7 โพรงบริเวณจมูกซึ่งมีเยื่อบุผิวที่มีซิเลีย และเมือกสำหรับจับสิ่งแปลกปลอม

 ฝาปิดกล่องเสียง

2.8 แผ่นที่ปิดกล่องเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าไปในทางเดินหายใจ


 

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า..........ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.