เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

 5. จากรูปแสดงแบบจำลองที่ทำจากไม้ (A และ B ) และเส้นยาง (R1 และ R2) เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของกระดูกซี่โครงในการหารใจปกติของมนุษย์ เมื่อเส้นยาง R1 หดตัว พบว่า ไม้ชิ้น B เลื่อนขึ้น

 5.1 ถ้า A แทนกระดูกสันหลังและ B แทนกระดูกอก (Sternum) เส้นยาง R1 และ R2 แทนโครงสร้างใด
     
(ตอบ) เส้นยาง R1 แทนกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกและเส้นยาง R2  แทนกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบใน

 5.2 การหดตัวของเส้นยาง R1 เทียบได้กับการทำให้เกิดการหายใจเข้าหรือการหายใจออก
     (ตอบ)  การหายใจเข้า

 

หน้าหลัก ........<<<< ก่อนหน้า...........ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.