ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ

 

เกล็ดความรู้ครูชีววิทยา

 

ชีววิทยา คืออะไร

เนื้อหาชีววิทยาหลักสูตร 2551 (สสวท)

มาดูกันสิว่าชีววิทยาแต่ละบทมีอะไรบ้าง

เฉลยคำถามท้ายบท รายวิชาชีววิทยาหลักสูตร 2551

เฉลยคำถามท้ายบท รายวิชาชีววิทยาหลักสูตร 2560

ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ว 21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 การศึกษาความพึงพอใจ

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

เฉลยข้อสอบโควต้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐ ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

          ๐ ชีววิทยา เล่ม 3

          ๐ ชีววิทยา เล่ม 4

 

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางการติดตามผลงานทางยูทูป

 

ช่องทางการติดตามผลงานทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค