เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  1. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่พิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดจากสิ่งมีชีวิต

     (1) Alexander Oparin

     (2) Louis Pasteur

     (3) Sidney Fox

     (4) Stanley Miller

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  2. วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์ เรียกว่าอะไร

     (1) Ethology

     (2) Embryology

     (3) Zoology

     (4) Zoogeography

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  3. โซ่อาหาร (food chain) ส่วนมากประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด

     (1) 2 หรือ 3 ชนิด

     (2) 3 หรือ 4 ชนิด

     (3) 8 หรือ 10 ชนิด

     (4) มากกว่า 10 ชนิด

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  4. ข้อใดเป็นแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้

     (1) Lactobacillus

     (2) Phacus

     (3) Oscillataria

     (4) Rhizobium

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  5. นกอินทรีย์ 2 ตัว ต่อสู้เพื่อเหยื่อชิ้นเดียวกัน จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด

     (1) การล่า

     (2) การได้ประโยชน์ร่วมกัน

     (3) ภาวะพึ่งพากัน

     (4) ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย