หัวข้อ

เชื้อรากลุ่ม Dermatophyte ที่ทำให้เกิดโรคบนเคราติน

๐ สมุนไพรต้นชุมเห็ดเทศ

๐ การทำแชมพูสมุนไพรจากใบชุมเห็ดเทศ

แหล่งอ้างอิง

 

แหล่งอ้างอิง

คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มปป.).โรคกลาก.[ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก 
     http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/fungal/contents/derma.htm.

จินตนา สุทธชนานนท์ และคณะ. 2543.ฤทธิ์ต้านเชื้อราของใบชุมเห็ดเทศ. รวมบทคัดย่องานวิจัยการแพทย์แผนไทย
     และทิศทางการวิจัยในอนาคต สถาบันการแพทย์แผนไทย.

ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ (มปป.).ชุมเห็ดไทย/ชุมเห็ดเทศ.[ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก https://www.doctor.or.th.

ฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มปป.) “ชุมเห็ดเทศ”.[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:
      https://www.phargarden.com.

ธนชาติ จึงแย้มปิ่นและภัทรีวัลย์ โรจนพันธ์ (2565).คันหนังศีรษะ สาเหตุและวิธีรักษา.[ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก   
      https://hellokhunmor.com.

พืชสมุนไพรมหาวิทยาลัยนเรศวร (มปป.).  “ชุมเห็ดเทศ”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:   
     https://www.student.nu.ac.th/tewpharmacyherb/mean.htm

สถาบันการแพทย์แผนไทย (มปป.). “ชุมเห็ดเทศ”.  [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:
     https://www. ittm-old.dtam.moph.go.th. 

Disthai(มปป.).ชุมเห็ดเทศ ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย.[ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก 
     https://www.disthai.com/17028770.

Wikipedia (มปป.). Trichophyton. [ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Trichophyton.

Wikipedia (มปป.).Microsporum. [ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Microsporum

Wikipedia (มปป.).Epidermiphyton. [ออนไลน์ ].เข้าถึงได้จาก
     https://en.wikipedia.org/wiki/Epidermophyton

 

 

๐ บทความที่น่าสนใจ ๐

[ การทำเส้นก๊วยจั๊บญวน ]

[ แก้ปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา ]

[ลงทุนกับกองทุน LTF ช่วยลดหย่อนภาษี]

[กฏเหล็กของคนที่อยากผอมด้วยมะนาว]

[พลังแห่งความคิด]

[ความสุข]

[สรรหามาฝากว่าด้วยคนมีเสน่ห์]

๐ [การทำดินปั้นจากแป้งข้าวโพด]

 

 

๐ [ภาพมายา]

๐ [ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไรให้สนุก]

๐ [เมนูแนะนำจากต้นอ่อนทานตะวันงอก]

๐ [การทำโยเกิร์ตจากนมโรงเรียน ]

๐ [พุดดิ้งนมโรงเรียน]

๐ [กลับหน้าหลักนานาสาระ]

[กลับหน้าหลักนานาไบโอ]